Monikanavainen asiakaspalvelu

Myynnillistä asiakaspalvelua kaikissa kanavissa 24/7

Meillä on asiakaspalvelun tuottamisesta 15 vuoden kokemus ja nykyisillä tuotantovolyymeillä olemme nousseet jo alan johtavien toimijoiden joukkoon. Luotettavuus, palvelujen toimivuus sekä toiminnan joustavuus ovat tutkitusti asiakkaiden arvostamia vahvuuksiamme contact center -kumppanina. Olemme erikoistuneet myynnillisen, syväosaamista vaativan asiakaspalvelun kehittämiseen ja tarjoamme myös toimialakohtaisia erityisasiantuntijapalveluita.

Tuotamme yrityksille monikanavaista asiakaspalvelua kolmella kielellä yli 200 ammattilaisen voimin 24/7-palveluajalla. Asiakkaanamme pääset hyötymään markkinajohtajan contact center -teknologiasta ja erityisosaamisesta ilman mittavia investointeja. Meillä on erinomaiset työkalut palvelun laadun mittaamiseen ja panostamme jatkuvasti asiakaspalveluosaamisen ja palvelun laadun kehittämiseen. Olemme yksi harvoista ICT-alan palveluyhtiöistä, jonka koko toiminta on ISO 9001 -laatusertifioitu. Viihtyisät palvelukeskuksemme sijaitsevat Uudessakaupungissa ja Turussa.

Annamme sovitussa laajuudessa tukea ja neuvontaa asiakkaillesi yrityksesi tuotteista ja palveluista. Voit ulkoistaa asiakaspalvelusi meille kokonaan tai osittain, jolloin yhteydenotot ohjataan ammattilaisillemme vain silloin, kun yrityksesi omat palveluresurssit eivät ehdi tai pysty niitä käsittelemään. Huolehdimme siitä, että asiakkaasi saavat ammattimaista palvelua kaikissa tilanteissa ja kaikissa kanavissa nopeasti.

Hyödynnä jokainen asiakaskohtaaminen – myös puhelimessa

Olemme palveluntuottajana osoittaneet, että perinteinen puhelinasiakaspalvelukin voi oikein johdettuna ja ohjattuna toimia erinomaisesti myös myynnin tukena ja jopa sen lisääjänä. Puhelinasiakaspalvelussamme voidaan ottaa vastaan myös korttimaksuja. Noudatamme toiminnassamme PCI DSS -standardia. Vuonna 2015 palvelukeskuksissamme syntyi myyntiä miljoonilla euroilla joka kuukausi.

Hyvä asiakaspalvelu lisää asiakasuskollisuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä. Sen avulla voidaan lisätä myös myyntiä, jopa merkittävästikin, kun tavoitteeksi asetetaan jokaisen asiakaskohtaamisen hyödyntäminen myös myynnillisesti.

Asiakaskokemus näkyvillä joka hetki

Palvelukeskuksissamme on käytössä useita palvelun laadun mittareita ja esimerkiksi asiakaskokemusta mittaavaa suositteluindeksiä monitoroidaan kaikilla palvelulinjoilla. Reaaliaikaisesti tuotetut mittaustulokset vastausprosenteista suositteluindeksiin ja ratkaisuasteesta lisämyyntiin ovat koko henkilöstön nähtävissä tuotantotilojen valvontamonitoreissa. Seurannan fokuksessa ovat paitsi tavoitteisiin peilatut tulokset, myös mahdolliset laatupoikkeamat. Tuloksellisuus ja palvelun tasainen laatu muuttuvissakin tilanteissa, kuten esimerkiksi suurissa volyymivaihteluissa, varmistetaan vahvalla ennusteosaamisella, välittömällä reagoinnilla sekä analysoimalla tarkasti mittaustulosten raportointikokonaisuuksia.

Valmentavaa, arjessa näkyvää tunnelman johtamista

Huippumodernista teknologiasta huolimatta asiakaspalveluliiketoimintamme johtamisfilosofian keskiössä ovat ihmiset. Organisaatiorakenne on matala ja esimiehet ovat konkreettisesti läsnä palvelutuotannon arjessa. Tekeminen ja toiminnan tulokset on tehty mahdollisimman läpinäkyviksi ja esimiestyössä korostetaan päivittäistä vuorovaikutusta sekä yksilö- että yhteisötasolla. Urapolkua tuetaan valitsemalla esimerkiksi lähivalmentajat yhtiön sisältä ja tarjoamalla esimieskoulutusta. Uskomme, että työntekijöiden omat kokemukset ja tunteet vaikuttavat merkittävästi tuotettuun asiakaskokemukseen. Edustamme tunnelman johtamisessa alan kärkijoukkoa, sillä johtamismallia tukeaksemme  käynnistimme vuoden 2016 alkupuolella mm. päivittäisen työntekijäkokemuksen mittaamisen palvelukeskuksissamme. Onnistuneella tunnelman johtamisella tavoittelemme paitsi tuottavuuden ja tehokkuuden, myös luovuuden ja työhyvinvoinnin lisääntymistä asiakaspalveluliiketoiminnassa.

Hyödy markkinajohtajan teknologiaratkaisusta ilman investointeja

Käytämme palvelutuotannossamme SAP Contact Center -teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että palvelujärjestelmäämme on helppo liittää muita sovelluksia. Käytännössä puhelinpalvelumme voidaan siis integroida yrityksessäsi jo olemassa olevaan puhelinpalvelujärjestelmään. Mikäli yritykselläsi on jo puhelinpalvelu, mutta kaipaat lisäresursseja sen hallintaan, voimme liittää järjestelmämme toisiinsa. Tällöin asiakaspalvelijamme täydentävät yrityksesi omaa resursointia, kun tilanne sitä vaatii. Joustavan ja alan huipputeknologiaan perustuvan järjestelmän ansiosta pystymme tarjoamaan sujuvaa ja tilannekohtaista palvelua yrityksellesi. Yrityksesi voi hyödyntää lisäksi muitakin nykyaikaisia viestintäratkaisujamme.

Taltioimme asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Taltiointeja voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämisessä. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti henkilötietolain ja muiden säädösten puitteissa. Taltiointeja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

VSP Contact Center yrityksesi kumppanina

  • yli 200 alan ammattilaista, 15 vuoden kokemus monikanavaisen asiakaspalvelun tuottamisesta
  • 20 prosenttia henkilöstöstä puhuu äidinkielenään ruotsia
  • palvelukeskukset Uudessakaupungissa ja Turussa
  • asiakkaana useita tunnettuja, oman alan johtavia yrityksiä Suomessa
  • yksi harvoista ICT-alan palveluyhtiöistä, jonka toiminta on kokonaan ISO 9001-laatusertifioitu
  • käytössämme on markkinajohtajan contact center –teknologia
  • meillä on erinomaiset työkalut palvelun laadun ja tehokkuuden mittaamiseen