Contact center -ratkaisujen myynti kasvussa

Contact Center -ratkaisuilla tehostetaan myynnin tuottavuutta ja nostetaan kustannustehokkaasti puhelinasiakaspalvelun laatua. Protone Contact Center -palveluja tarjoavan VSP:n liikevaihto kasvoi edellisvuodesta yli 16 prosenttia kohoten 16,3 miljoonaan euroon.

ICT-ammattilaisten määrä kasvoi kolmanneksella

VSP työllistää jo 200 ICT-ammattilaista viidellä paikkakunnalla. Yhtiön palvelut -yksikkö kasvoi viime vuoden aikana merkittävästi johtuen contact center -palvelujen kasvavasta kysynnästä. Uusien asiakkuuksien myötä yksikön henkilöstömäärää lisättiin edellisvuoteen nähden lähes kolmanneksella. Hämeenlinnassa, Tampereella ja Uudenkaupungissa toimiva yksikkö käynnisti kasvun myötä toiminnan myös Turussa, jossa se tuottaa ensisijaisesti ruotsinkielisiä contact center – ja service desk -palveluja. Maantieteellinen sijainti onkin osoittautunut keskeiseksi kilpailueduksi palvelujen tuotannossa. VSP:n palvelukeskukset sijaitsevat alueilla, joissa työvoimaa on paremmin saatavilla ja vaihtuvuus on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

VSP toteutti viime keväänä mittavan fuusion, jonka myötä yhtiön kokonaan omistamat tytäryhtiöt, kuten mm. Protone Oy, sulautettiin emoyhtiöön. Fuusioon liittyneet järjestelyt näkyivät odotetusti konsernin liikevoitossa, jota kertyi tilikaudelta noin puoli miljoonaa euroa.  Järjestelyllä luotiin pohjaa kasvustrategialle, jonka mukaisesti VSP tavoittelee vuonna 2015 merkittävää asemaa valtakunnallisena ICT-palveluyhtiönä. Suuret yritykset ovat tällä hetkellä yhtiön voimakkaimmin kasvava asiakkuussegmentti. Yhtiön asiakkaana on monia tunnettuja, oman alansa johtavia yrityksiä.

Kannattavuus korkealla, laatu kilpailuvalttina

Tulevaisuuden kasvua tukevista yritysjärjestelyistä huolimatta konsernin vakavaraisuus ja kannattavuus ovat säilyneet korkeina. Tase on yli 21 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste yli 80 prosenttia. Palvelun korkea laatu ja toiminnallinen joustavuus ovat siivittäneet yhtiön menestystä. VSP on yksi harvoista ICT-palveluyhtiöistä, jonka toiminta on kokonaan ISO 9001 -laatusertifioitu.

VSP:n kumppanuusratkaisuilla asiakaspalvelun laatua voidaan nostaa kustannustehokkaasti ja samalla kapasiteetti voidaan optimoida vastaamaan volyymivaihteluja. Asiakkaiden kasvava tarve hoitaa asiointia myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin ja esimerkiksi vikailmoitusten yöaikainen vastaanotto lisäävät osaltaan sekä kustannuksia että henkilöstön työaikajärjestelyjä. VSP:n contact center -prosessit helposti mukautuvine ominaisuuksineen tarjoavat hyvän lähtökohdan näiden asiakastarpeiden täyttämiselle. Asiakaspalvelu, vaihteenhoito tai tilausten ja vikailmoitusten vastaanotto on mahdollista ulkoistaa kokonaan tai osittain. VSP tarjoaa tehokasta tukea myös toimiston tai myynnin rutiinitehtäviin.

Kumppanuusratkaisujen lisäksi VSP tarjoaa myyntiä tukevia telemarkkinoinnin ratkaisuja, päivittäistavarakaupan päättäjille suunnattuja telesales -palveluja sekä tutkimushaastattelupalveluja. Tämän hetken suosituimpia telemarkkinointiratkaisuja ovat uusasiakashankinnan tuottavuutta lisäävät palvelut, kuten myyntikäyntien buukkaus ja myyntivihjeiden keruu, mutta monet yritykset hyödyntävät VSP:n palveluja säännöllisesti myös asiakkuuksiensa hoidossa sekä tilaisuuksien kutsu- ja jälkisoitoissa.

Menestyskonsepteja telemarkkinointiin

VSP on tuotteistanut yhteistyössä pitkäaikaisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa myös myynnin kasvattamista tukevia telemarkkinoinnin konsepteja, joissa contact center -palvelut yhdistyvät myynnin koulutukseen ja valmennukseen, asiakkuudenhallintaan sekä markkinainformaation tehokkaampaan hyödyntämiseen ja kohdentamiseen.

Yli 10 vuoden kokemus, vakituinen henkilöstö, monikanavaiset työkalut, riittävät resurssit, kattava raportointi ja laadukas projektijohtaminen ovat tuoneet VSP:n asiakkaiksi monia eri kokoluokan yrityksiä useilta toimialoilta. VSP:n contact centerien telemarkkinointipalveluja hyödyntävät myös useat oman alansa johtavat yritykset, kuten mm. Microsoft, Stora Enso, Rastor, Visma ja Workspace.

Telemarkkinoinnin ratkaisuihin voit tutustua tarkemmin täällä