Kanavariippumaton asiakaspalvelu

Myynnillistä ja kanavariippumatonta asiakaspalvelua 24/7

Meillä on asiakaspalvelun tuottamisesta jo 16 vuoden kokemus ja nykyisillä tuotantovolyymeillä olemme yksi alan johtavista toimijoista. Luotettavuus, palvelujen toimivuus sekä toiminnan joustavuus ovat tutkitusti asiakkaiden arvostamia vahvuuksiamme contact center -kumppanina. Olemme erikoistuneet myynnillisen, syväosaamista vaativan asiakaspalvelun kehittämiseen ja tarjoamme myös toimialakohtaisia erityisasiantuntijapalveluita.

Tuotamme yrityksille kanavariippumatonta asiakaspalvelua kolmella kielellä 24/7-palveluajalla. Asiakkaanamme pääset hyötymään markkinajohtajan contact center -teknologiasta ja erityisosaamisesta ilman mittavia investointeja. Meillä on erinomaiset työkalut palvelun laadun mittaamiseen ja panostamme jatkuvasti asiakaspalveluosaamisen ja palvelun laadun kehittämiseen. Olemme yksi harvoista ICT-alan palveluyhtiöistä, jonka koko toiminta on ISO 9001 -laatusertifioitu. Viihtyisät palvelukeskuksemme sijaitsevat Uudessakaupungissa ja Turussa.

Annamme sovitussa laajuudessa tukea ja neuvontaa asiakkaillesi yrityksesi tuotteista ja palveluista. Voit ulkoistaa asiakaspalvelusi meille kokonaan tai osittain, jolloin yhteydenotot ohjataan ammattilaisillemme vain silloin, kun yrityksesi omat palveluresurssit eivät ehdi tai pysty niitä käsittelemään. Huolehdimme siitä, että asiakkaasi saavat ammattimaista palvelua kaikissa tilanteissa ja kaikissa kanavissa nopeasti.

Hyödynnä jokainen asiakaskohtaaminen – myös puhelimessa

Olemme palveluntuottajana osoittaneet, että asiakaspalvelukin voi oikein johdettuna ja ohjattuna toimia erinomaisesti myös myynnin tukena ja jopa sen lisääjänä. Asiakaspalvelussamme voidaan ottaa vastaan myös korttimaksuja. Noudatamme toiminnassamme PCI DSS -standardia. Palvelukeskuksissamme syntyy myyntiä miljoonilla euroilla joka kuukausi.

Hyvä asiakaspalvelu lisää asiakasuskollisuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä. Sen avulla voidaan lisätä myös myyntiä, jopa merkittävästikin, kun tavoitteeksi asetetaan jokaisen asiakaskohtaamisen hyödyntäminen myös myynnillisesti.

Asiakaskokemus näkyvillä joka hetki

Palvelukeskuksissamme on käytössä useita palvelun laadun mittareita ja esimerkiksi asiakaskokemusta mittaavaa suositteluindeksiä ja ensimmäisen kontaktin ratkaisuastetta monitoroidaan kaikilla palvelulinjoilla. Reaaliaikaisesti tuotetut mittaustulokset vastausprosenteista suositteluindeksiin ja ratkaisuasteesta lisämyyntiin ovat koko henkilöstön nähtävissä tuotantotilojen valvontamonitoreissa. Seurannan fokuksessa ovat paitsi tavoitteisiin peilatut tulokset, myös mahdolliset laatupoikkeamat. Tuloksellisuus ja palvelun tasainen laatu muuttuvissakin tilanteissa, kuten esimerkiksi suurissa volyymivaihteluissa, varmistetaan vahvalla ennusteosaamisella, välittömällä reagoinnilla sekä analysoimalla tarkasti mittaustulosten raportointikokonaisuuksia.

Valmentavaa, arjessa näkyvää tunnelman johtamista

Huippumodernista teknologiasta huolimatta asiakaspalveluliiketoimintamme johtamisfilosofian keskiössä ovat ihmiset. Organisaatiorakenteemme on matala ja esimiehet ovat konkreettisesti läsnä palvelutuotannon arjessa. Tekeminen ja toiminnan tulokset on tehty mahdollisimman läpinäkyviksi ja esimiestyössä korostetaan päivittäistä vuorovaikutusta sekä yksilö- että yhteisötasolla. Urapolkua tuetaan valitsemalla esimerkiksi lähivalmentajat yhtiön sisältä ja tarjoamalla esimieskoulutusta. Uskomme, että työntekijöiden omat kokemukset ja tunteet vaikuttavat merkittävästi tuotettuun asiakaskokemukseen. Edustamme tunnelman johtamisessa alan kärkijoukkoa, sillä johtamismallia tukeaksemme  käynnistimme vuoden 2016 alkupuolella myös päivittäisen työntekijäkokemuksen mittaamisen palvelukeskuksissamme. Onnistuneella tunnelman johtamisella olemme lisänneet paitsi tuottavuutta ja tehokkuutta, myös luovuutta ja työhyvinvointia asiakaspalveluliiketoiminnassa.

Hyödy markkinajohtajan teknologiaratkaisusta ilman investointeja

Käytämme palvelutuotannossamme SAP Contact Center -teknologiaa, mikä mahdollistaa sen, että palvelujärjestelmäämme on helppo liittää muita sovelluksia. Käytännössä asiakaspalvelumme voidaan siis integroida yrityksessäsi jo olemassa olevaan palvelujärjestelmään. Mikäli yritykselläsi on oma asiakaspalvelu, mutta kaipaat lisäresursseja sen hallintaan, voimme liittää järjestelmämme toisiinsa. Tällöin asiakasneuvojamme täydentävät yrityksesi omaa resursointia, kun tilanne sitä vaatii. Joustavan ja alan huipputeknologiaan perustuvan järjestelmän ansiosta pystymme tarjoamaan sujuvaa ja tilannekohtaista palvelua yrityksellesi.

Taltioimme asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Taltiointeja voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämisessä. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti henkilötietolain ja muiden säädösten puitteissa. Taltiointeja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

VSP Contact Center yrityksesi kumppanina

  • tarjoamme käyttöösi 300 osaajaa
  • meillä on 18 vuoden kokemus kanavariippumattoman asiakaspalvelun tuottamisesta
  • 25 prosenttia henkilöstöstä puhuu äidinkielenään ruotsia
  • meillä on isot ja viihtyisät palvelukeskukset Uudessakaupungissa ja Turussa
  • asiakkaanamme on useita tunnettuja, oman alan johtavia yrityksiä Suomessa
  • olemme yksi harvoista ICT-alan palveluyhtiöistä, jonka toiminta on kokonaan ISO 9001-laatusertifioitu
  • käytössämme on markkinajohtajan contact center –teknologia
  • meillä on erinomaiset työkalut palvelun laadun ja tehokkuuden mittaamiseen