Kokonaisvaltaista palvelua oppimisperiaatteella

Suomen Myyntikonttorin haaste on löytää monipuolisesta ja toimialariippumattomasta asiakaskentästä uusia potentiaaleja. Yhteistyö edellyttää konsultatiivista ratkaisumyynnin osaamista. Nämä tarpeet täyttää Protone.

Myyntikonttori_LogoRastor-logo

Myyminen on kivaa, kun ostaminen on helppoa, kuuluu Suomen Myyntikonttorin rekisteröimä iskulause. Myyntikonttori paneutuukin analysoimaan asiakkaan osto- ja päätöksentekoprosesseja. Myyntikonttorin kehittämän mittaustyökalun avulla tunnistetaan asiakkaiden keskeisimmät ostamisen esteet. Tämä antaa eväät helpon ostamisen toimintamallien kehittämiselle.

Myytävänä palveluna Myyntikonttorin tarjooma on kiinnostava. Näkökulma on uusi ja mittarit selkeitä. Mielenkiintoiseksi analyysityökalun tekee se, että ihmisen päätöksenteko- ja ostoprosessit tuntuvat olevan geneerisiä: kehitettyjä työkaluja voi siis hyödyntää toimialariippumattomasti.

Osaaja suosittelun kautta

Protone on ollut Myyntikonttorin kumppani aivan toiminnan alusta lähtien. ”Teleprospektoinnissa on paljon riemunkirjavia toimijoita. Itse löysimme Protonen suosittelun kautta”, Kari-Juhani Lehtonen, Suomen Myyntikonttorin perustajaosakas ja liikkeenjohdon konsultti muistelee. ”Protoneen voi luottaa ja suhteemme perustuu avoimuuteen. Siksi yhteistyömme onkin kehittynyt vuosien mittaan. Pelkkä uusasiakashankinta ei meille riitä ja vaadimmekin kumppaniltamme konsultatiivisuutta”, Lehtonen peräänkuuluttaa. ”Se tarkoittaa yritysten ja oikean päättäjätason tuntemusta, tiettyä kokeilemista, koska yritysten tarpeet vaihtelevat.”Yhteistyösuhdetta voikin kuvata kokoaikaiseksi oppimisprosessiksi. Siihen Protonella on riittävän nöyrä ja oppimishaluinen asenne sekä vilpitön halu tehdä tulosta. Ammattilaisuuteen kuuluu myös välillä istua alas, antaa palautetta puolin ja toisin, analysoida ja oppia yhdessä”, Lehtonen summaa.

Suosittelu samasta talosta

Myyntikonttori on altis suosittelemaan Protonea eteenpäin. Niinpä samassa talossa ja samalla alalla Myyntikonttorin kanssa tiiviissä yhteistyössä operoiva Rastor sai vinkin, joka johti eteenpäin. ”Kiinnostuimme Protonen asiakaslähtöisestä asenteesta. He olivat tosissaan ja haastoivat meidät heti tekemään kotiläksyjä”, paljastaa Rastorin asiakkuusjohtaja Marko Sarén. ”Yhteistyömme on perustyötä, tapaamisten sopimista ja kartoituksia. Aloitimme pari vuotta sitten ja viime vuodesta on tahti kiihtynyt. Rastorille on tärkeää, että kumppani on alansa huippuasiantuntija. Asiakaskunnan laajuus on haaste, ja niinpä myyntityö on koettu osaksi Rastorin ydintoimintaa. Tästä syystä talossamme vallitsi aikamoinen epäusko ulkopuolista toimijaa kohtaan. Olemme kaikki myönteisesti yllättyneitä”, sanoo Sarén.