Kutsu yhtiökokoukseen

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

maanantaina 15. kesäkuuta 2020 klo 13.00
Kokous pidetään yhtiön toimitalossa osoitteessa: Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä valitaan kaksi edustajaa valmistelevaan toimikuntaan. Osingonjaon osalta yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2019 osinkoa 7,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 425.040,00 euroa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 12.6.2020 klo 12.00 mennessä on ääniluettelon laatimista varten
ilmoittanut osallistumisestaan

  • kirjallisesti osoitteella: Vakka-Suomen Puhelin Oy
    Pohjoistullikatu 11, 23500 Uusikaupunki tai
  • puhelimitse numeroon (02) 84 541 tai
  • sähköpostilla osoitteeseen vsp@vsp.fi

Mahdolliset yksilöidyt valtakirjat pyydämme toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön toimitalossa. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi yhtiökokous pyritään pitämään kestoltaan mahdollisimman lyhyenä,
eikä tilaisuudessa ole tarjoilua.

Uudessakaupungissa 17. päivänä maaliskuuta 2020

Hallintoneuvosto