Laadun seuranta varmistaa puhelinasiakaspalvelun toimivuuden

Ulkoistetun puhelinasiakaspalvelun laatua seurataan useimmiten tarkemmin kuin yrityksen omaa palvelutasoa. Protone Contact Centerissä puhelinasiakaspalvelun laadun mittauksia teetetään kolmannella osapuolella. Lisäksi vastausaikoja seurataan erittäin tarkasti.

Protone Contact Centerillä on käytössään erilaisia työkaluja laadun seurantaan ja mittaamiseen.

Puhelinasiakaspalvelun laatua voidaan mitata esimerkiksi puhelutallentein. Aitojen asiakas-palvelutilanteiden tallentaminen ja tallenteiden kuunteleminen on erinomainen keino tarkastella ja seurata laatua.

Tekstiviestikyselyt ja sähköisten kanavien kautta tehtävät mittaukset tarjoavat puolestaan erittäin nopean menetelmän laadun tarkkailuun ja ne myös sitouttavat asiakasta. Puhelutallenteiden tapaan palaute voidaan kohdistaa tarkasti tiettyyn puhelinasiakaspalvelun tilanteeseen tai asiakaspalvelijaan.

Mystery calling on toimiva työkalu puhelinasiakaspalvelun laadun ja sisällön syvällisempään tutkimiseen. Ratkaisussa koulutetut tutkijat soittavat yrityksen puhelinasiakaspalveluun asiakkaana esiintyen ja arvioivat puolueettomasti, vastaako palvelu sille asetettuja kriteereitä ja palvelutasoa.