Monikanavaisten asiakaspalveluratkaisujen myynti vahvassa kasvussa

VSP on solminut jälleen merkittäviä uusia sopimuksia monikanavaisten asiakaspalveluratkaisujen tuottamisesta. Yhtiöllä on palvelukeskukset Hämeenlinnassa, Turussa ja Uudessakaupungissa ja ne työllistävät kaikkiaan jo yli 140 asiakaspalvelun ammattilaista.

VSP:n toimii ulkoistuskumppanina monelle tunnetulle ja oman alansa johtavalle yritykselle. VSP:n vahvuus löytyy henkilöstöstä – palvelukeskukset sijaitsevat maakunnissa, joissa henkilöstön sitoutuneisuus ja pysyvyys on erinomaisella tasolla. VSP:ssä myös panostetaan henkilökunnan viihtyvyyteen ja jatkuvaan koulutukseen.

Työssä viihtyminen näkyy suoraan tuotetun palvelun laadussa, jota mittaroidaan monin eri tavoin paitsi VSP:n, myös yhtiön sopimusasiakkaiden toimesta. Monet VSP:n asiakkuustiimit ovat olleet tuloksillaan toistuvasti asiakastyytyväisyystutkimusten kärjessä.