Pitkäjänteisellä yhteistyöllä hyviin tuloksiin

Trendi on, että yritykset ja organisaatiot muuttavat useammin. Toimitilat ovat yksi yrityksen keskeisiä menestystekijöitä, jolla voidaan aikaansaada kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Ilman kunnon perustan rakentamista, kartoitusta ja suunnittelua saattaa menestystekijöiden hyödyntäminen jäädä jopa täysin käyttämättä.

Yhä useammin yrityksessä päädytään toteuttamaan toimitilamuuttoon sekä muutostavoitteisiin liittyvät asiat ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa. Workspace on asiantuntijayritys, jonka missio on suunnitella ja toteuttaa asiakkailleen parhaat mahdolliset työympäristöt ja toimitilaratkaisut. Tällaisen palvelun myyminen puhelimessa on haasteellista, koska ei ole olemassa konkreettista tuotetta. Perehtymällä palveluun ja kuuntelemalla asiakkaan tarpeita on kuitenkin mahdollista herättää kiinnostus aina asiakaskäynnin sopimiseen saakka.

– Strateginen työympäristökehittäminen siihen liittyvine asioineen on Suomessa vielä monelle aika tuntematon asia. Ei ole kovin helppoa saada asiakasta kartalle puhelimen välityksellä, Workspacen toimitusjohtaja Ippa Hertzberg kertoo.

Yhteistyökumppania pohdittiin alan monen toimijan joukosta. Protone nousi ylitse muiden tavallaan, jolla he perehtyvät asioihin.

Strategisen asiantuntijapalvelun myyminen onnistuu, kun soittotyötä tekevät henkilöt perehdytetään riittävän syvällisesti meidän tarjoamaan palveluun. On ymmärrettävä ja sisäistettävä miten ja mihin kaikkeen hyvät toimitilat vaikuttavat; lisäävät työn tuottavuutta ja miellekyyttä, vahvistavat yrityskuvaa, säästävät ympäristöä ja ovat lisäksi vetovoimaisia ja inspiroivia.

Workspace valitsi vuosi sitten yhteistyökumppanikseen Protonen, jonka tehtävänä on tehdä yritykselle teleprospektointia ja sopia asiakastapaamisia. Prospektoinnissa pitää pystyä kuvaamaan nopeasti ja yksinkertaisesti asiakkaan kielellä, mihin asioihin voimme vaikuttaa ja muodostamaan käsitys, onko asiakkaalla sillä hetkellä tarvetta palvelullemme.

Laatu ratkaisee, ei määrä

Asiakkaan tilanteen kartoittaminen on tärkeä osa Workspacen palvelua ja siinä Protone on onnistunut Hertzbergin mukaan hyvin. Protonen onnistumista mitataan yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisena.

– Tiettyyn asiakaskäyntimäärään pyritään, mutta kuitenkin laatu ratkaisee, ei niinkään määrä. Aina ei kuitenkaan saada suoraan sovittua asiakaskäyntiä, vaan asiakas haluaa ensin tutustua sähköpostitse esittelymateriaaliin ja sopia vasta sen jälkeen tapaamisen. Eli jos asiakas kertoo, että asia on ajankohtainen huhtikuussa, täytyy se merkitä ylös ja soittaa silloin uudelleen.

Hertzberg kiittää Protonea erityisesti sinnikkyydestä ja siitä, että asioita ei jätetä keskeneräisiksi.

– Tärkeintä on, että asiat hoidetaan loppuun asti sovitulla tavalla ja jaksetaan sitkeästi yrittää, vaikka usein joutuukin soittamaan monta kertaa. Pidän varsin mahdollisena, että tulevaisuudessa yhteistyötä kehitetään laajemmaksi, Workspacen toimitusjohtaja Ippa Hertzberg pohtii.

 

Workspace_logo

 

Vapo_Kekkilä_aula