Protonella on sitoutuneet asiakkaat ja työntekijät

Protonen liikevaihdosta noin puolet tulee b-to-b telemarkkinoinnista eli mm. myyntikäyntibuukkauksesta, teleprospektoinnista ja kutsukampanjoista. Viime vuonna teimme b-to-b telemarkkinointia 133 yritykselle, mukaan mahtuu niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä monelta eri toimialalta.

Näistä 133 yrityksestä ainoastaan 11 % käytti Protonea vain yksittäisessä kampanjassa. Toisin sanoen 89 % Protonen telemarkkinointiasiakkaista halusi jatkaa yhteistyötä testikampanjan jälkeen tai käyttää Protonen palveluita säännöllisesti vuodesta toiseen. Hyvä näin, sillä uusasiakashankinta on prosessi, jonka tehoa voidaan toki hetkellisesti nostaa yksittäisillä kampanjoilla, mutta parhaiten se toimii, kun uusia potentiaalisia asiakkaita kontaktoidaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

Myös Protonen henkilöstö on sitoutunutta

Protonen b-to-b telemarkkinointiagenteista noin 60 % on työskennellyt Protonen palveluksessa yli 3 vuotta. Tähän voimme olla erittäin tyytyväisiä, sillä telemarkkinointi on tyypillisesti toimiala, jolla henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Vähäpätöisin tekijä ei varmasti ole se, että noudatamme yhteyskeskuksia ja puhelinpalveluita koskevaa työehtosopimusta. Jokainen työntekijämme saa työehtosopimuksen mukaista tunti- tai kuukausipalkkaa, jonka lisäksi työntekijöille maksetaan bonuksia hyvin tehdystä työstä.

Sitoutunut henkilöstö vaikuttaa suoraan toiminnan laatuun. Kontaktoimme asiakkaidemme puolesta heidän potentiaalisia tai joissakin tapauksissa nykyisiä asiakkaitaan, jolloin on tärkeää, että kontaktointi hoidetaan ammattimaisesti. Kun sama tiimi tekee aina tietyn asiakkaan projekteja, niin osaaminen ja ymmärrys asiakkaan toimialasta kasvaa, joka näkyy myös tuloksissa. Kun jaetaan avoimesti sekä risut että ruusut, saadaan yleensä luotua hyvä ja toimiva yhteistyö. Asiakkailta saatu hyvä palaute sekä mielenkiintoiset projektit ovat tietenkin myös isossa roolissa työssä viihtymisen kannalta

Tekemisen kautta asiantuntijatehtäviin

Kaikki Protonen yhteyspäälliköt, yhteyskoordinaattorit ja projektivastaavat ovat aloittaneet agenttityöskentelystä. Jokaisella on siis vankka kokemus käytännön työstä. Tekemällä oppii – pätee myös telemarkkinointiin, mutta valmennustakin pitää olla. Toivomme ja lähes tulkoon velvoitamme, että uusi asiakas käy aina perehdyttämässä soittotiimin ennen projektin käynnistystä. Perehdytyksellä on tärkeä merkitys paitsi informaation lähteenä myös hengen nostatuksen kannalta. Tämän takia on hyvä, että vanhatkin asiakkaat käyvät silloin tällöin brieffaamassa soittotiimiä.

Asiakkaiden perehdytysten lisäksi Protone järjestää henkilöstölle aina tilanteen ja tarpeen mukaan erilaista valmennusta, sekä sisäisesti että ulkopuolisten kouluttajien avulla. Jatkuvasti pyörii mm. niin sanottu buukkausvalmennus, jossa käydään läpi parhaita toimintamalleja laadukkaiden asiakastapaamisten sopimisessa.

 

Contact-center-työntekijä1