Protonen omistaja Vsp konserni strategiseen yhteistyöhön Ainacomin kanssa

Vakka-Suomen Puhelin Oy/VSP konserni on solminut strategisen pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Aina Group -konserniin kuuluvan valtakunnallisen ICT-toimijan AinaCom Oy:n kanssa. Sopimus koskee yhteistyötä mobiilipalveluissa, IT-palveluissa ja operaattoripalveluissa.

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kaskisen mukaan solmittu yhteistyö on määrätietoista jatkoa VSP konsernin kasvustrategialle ja osoittaa, että Vakka- Suomen Puhelin on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä konserni.

”Tämä strateginen yhteistyösopimus avaa yhteistyötä usealla liiketoiminta-alueella. Osana tätä sopimuskokonaisuutta oleva mobiilipalveluita koskeva yhteistyö on aloitettu Finnet-yhtiöiden kanssa vuonna 2007 ja tämän sopimuksen myötä Finnet yhteistyökumppaneiden määrä nousee kahdeksaan yhtiöön”, toteaa Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna.

”Sopimuksen myötä VSP konserni saa aidosti oman mobiilituotteen kehitettäväksi asiakkaidensa tarpeisiin”, tarkentaa toimitusjohtaja Seppo Kaskinen.

VSP konserni haluaa tarjota asiakkailleen asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja. Mobiilipalveluiden osalta yhtiö voi nyt laskuttaa mobiilipalveluita asiakkailtaan itse ja kytkeä niitä tuotetarjoomaansa. IT-palveluiden osalta AinaCom myy VSP konserniin kuuluvalle Innotele Oy:lle Microsoft HMC-liiketoimintansa eli sähköposti ja kalenterituotannon sekä kyseisellä järjestelmällä tuotetut kehittyneet palvelut ja tekee Innotelen kanssa palvelusopimuksen.

Tietotekniikka ja tietotekniikkaan liittyvät palvelut ovat oleellinen osa tietoliikennealan yritysten palvelutarjontaa. Palveluiden kysyntä ja palveluihin liittyvä osaamistarve kasvavat voimakkaasti. VSP konsernissa tietotekniikan palvelutuotannosta sekä tietoliikenteen asiantuntijapalveluista vastaa tytäryhtiö Innotele Oy.

Innotele Oy on määrätietoisesti kehittänyt toimintaansa ja asiakkaille tarjottavaa palvelutarjoomaansa viimeisten 2-3 vuoden aikana. Yhtiö on tehnyt mittavia strategiaansa perustuvia investointeja ja muita panostuksia mm. tuotantoinfrastruktuuriin ja henkilöstön osaamiseen.

”Mittavista investoinneista huolimatta olemme onnistuneet kannattavasti kasvattamaan myös liikevaihtoamme”, iloitsee Innotele Oy:n toimitusjohtaja Simo Rosendahl. ”AinaComin Microsoft HMC -liiketoiminnan osto on suunniteltu ja luonnollinen jatko kasvullemme”, Rosendahl jatkaa.

Tehdyn liiketoimintakaupan myötä Innotelen tuotantoon siirtyy mm. noin 4000 käyttäjän viestintäpalvelujen tuotanto. Tuotannon siirrolla Innotele ylittää markkinoilla tarvittavan ns. tärkeän kriittisen massan. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa mahdollisuutta tarjota palveluja kustannustehokkaammin ja useammille eri kohderyhmille.

”Myös erikoisosaamisemme kasvaa kaupan myötä. Vahvistamme organisaatiotamme uusrekrytoinneilla. Lisäksi tehty liiketoimintakauppa vahvistaa myös strategiaamme kirjattua kumppanuutta Microsoftin kanssa”, toteaa Rosendahl.

Operaattoripalvelujen osalta on laadittu AinaCom Oy:n ja Teknomeria Oy:n välillä puittesopimus osapuolten tiedonsiirtoyhteyksien molemminpuolisesta hyödyntämisestä. Teknomeria Oy on VSP konserniin kuuluva verkko-operaattori, jonka liiketoiminta perustuu valtakunnallisten, valokuituun perustuvien, tiedonsiirtoyhteyksien rakentamiseen, vuokraukseen ja myyntiin. Allekirjoitettu sopimus on merkittävä osoitus pitkäjännitteisen kehitystyömme onnistumisesta. Se on myös luontevaa jatkoa aiemmin solmituille merkittäville valtakunnallisille sopimuksille mm. Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkon Funetin kanssa.

”Tämä yhteistyösopimus, jossa hyödynnetään molempien osapuolien tiedonsiirtoyhteyksiä, vahvistaa Teknomerian asemaa markkinoilla ja avaa molemmille osapuolille mahdollisuuksia uusille alueille niin maantieteellisesti kuin asiakassegmenttejäkin ajatellen”, toteaa Teknomerian toimitusjohtaja Markku Vainio.

”Tietoliikennekapasiteetin tarve ja erityisesti kuituun perustuvien yhteyksien tarve kasvaa voimakkaasti eri asiakassegmenteissä. Tulemme jatkossakin kapasiteetin ja verkon suunnittelussa huomioimaan merkittävien asiakkaiden, kuten esim. AinaComin tarpeita”, Vainio tähdentää.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Seppo Kaskinen, Vakka-Suomen Puhelin Oy, puh. 044 5552054
Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, Aina Group Oyj, puh. 0400 445355
Johtaja Kari Tavisalo, Verkot ja tuotanto, AinaCom Oy, puh. 075 7552159
Toimitusjohtaja Simo Rosendahl, Innotele Oy, puh. 044 7450410
Toimitusjohtaja Markku Vainio, Teknomeria Oy, puh. 044 7450500

Vakka-Suomen Puhelin Oy (www.vsp.fi) on pääosin vakkasuomalaisten asiakkaidensa omistama teleoperaattori, joka kuuluu Finnet-yhtiöihin. Yhtiön varsinaiseen toimialueeseen kuuluvat Uusikaupunki, Kustavi ja Taivassalo.

Innotele Oy on Vakka-Suomen Puhelin konserniin kuuluva tietotekniikan palvelutoimittaja. Yrityksen ydinliiketoimintaa ovat yrityksille tarjottavat tietotekniikan palveluratkaisut sekä tietoliikenteen asiantuntijapalvelut.

Teknomeria Oy on Vakka-Suomen Puhelin konserniin kuuluva valtakunnallinen verkko-operaattori. Yrityksen ydinliiketoimintaa ovat valokuituun perustuvat nopeat valtakunnalliset tiedonsiirtoyhteydet sekä tietoliikenteen asiantuntijapalvelut.

Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 104,9 miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 583 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.

 

Finnet