Teknisillä järjestelmillä parannetaan tuottavuutta ja tuotantovarmuutta

Edellisessä verkkolehdessämme kerroimme järjestelmiemme kehittämisestä, mitä kaikkea oli silloin tehty ja työn alla. Suurin osa näistä uudistuksista ja parannuksista on nyt otettu tuotantoon ja hyväksi havaittu.

Yksi iso uudistus on ollut inbound-palveluiden käytössä olevan Avaya-järjestelmän vikasietoisuuden parantaminen, joka toteutettiin alkuvuodesta. Vikasietoisuus on nyt nostettu erittäin korkealle tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisessa vikatilanteessa Avayan varajärjestelmä käynnistyy välittömästi ja palvelussa on korkeintaan muutaman minuutin katkos.

Tekniikan avulla hallitaan paremmin kokonaisprosessia

Tampereen telesales-yksikön käytössä olevan tilausjärjestelmän toiminnallisuutta on nyt testattu ja kehitetty vuoden ajan. Kyseisellä järjestelmällä tilaukset siirtyvät suoraan asiakkaan järjestelmiin tai logistiikkakeskukseen halutussa muodossa, mikä on ehdotonta erityisesti elintarvike- ja päivittäistavarapuolella. Tilaus- ja toimitusaikaraportit saadaan asiakkaalle helposti ja nopeasti sovitulla aikavälillä, sen lisäksi erilaisten promo- ja keräilykampanjoiden kertymää on helppo seurata suoraan järjestelmästä, jolloin voidaan toteuttaa esim. kampanjaan liittyvä postitus.

Järjestelmään on mahdollista syöttää myös eri hintaryhmiä esimerkiksi asiakasyrityksen koon mukaan, mikä helpottaa asiakaspalvelijan työtä, kun tuotteen oikea hinta kullekin asiakkaalle näkyy suoraan järjestelmästä.

Toimivat työkalut parantavat työn mielekkyyttä

Myös telemarkkinointiprojekteissa käytettävän TCM-järjestelmän toiminnallisuutta on kehitetty. Yksi uudistuksista on mahdollisuus lähettää sähköistä materiaalia suoraan samasta järjestelmästä. Tämä tehostaa soittotyötä, kun materiaalin lähettämiseen ei tarvitse käyttää erillistä järjestelmää ja asiakas saa postin välittömästi, jolloin asia on tuoreena mielessä.

Puheluiden tallentaminen ja niiden kuunteleminen on telemarkkinointityössä tärkeää. Siihenkin on nyt luotu parempi tekninen ratkaisu, jossa agentti voi omalla työpisteellään ja omalla puhelimellaan kuunnella tallentamiaan puheluita milloin haluaa, eikä sitä varten tarvitse varata erillistä aikaa.

Lisäksi TCM-järjestelmässä on nyt mahdollista ottaa käyttöön soittoautomatiikka, joka helpottaa agenttityöskentelyä. Soittoautomatiikkaa ei kuitenkaan käytetä läheskään kaikissa projekteissa vaan sen hyödyllisyys mietitään aina tapauskohtaisesti.

Tekniikka ei ole tärkein asia, mutta hyvillä teknisillä ratkaisuilla voidaan lisätä tuottavuutta ja myös parantaa työilmapiiriä, kun työkalut toimivat hyvin.

 

nappiluuri1