VSP kumppanina

VSP tarjoaa yrityksille pitkäaikaista kumppanuutta ja ratkaisuja, joiden hyöty on konkreettisesti mitattavissa: tietoliikenne- ja IT-ratkaisut tehostavat yritysten ydinliiketoimintaa tukevia prosesseja ja monipuolisilla contact center -palveluilla nostetaan asiakaspalvelun laatua. VSP toimii kumppanina jo monelle tunnetulle, oman alansa johtavalle yritykselle.

Palvelujen tuotanto kasvaa tasaisesti

VSP on kasvattanut henkilöstömäärää viime vuosien aikana merkittävästi johtuen erityisesti contact center- ja IT-tukipalvelujen kasvavasta kysynnästä. VSP:n palvelukeskukset toimivat Turussa ja Uudessakaupungissa.

Maantieteellinen sijainti on osoittautunut keskeiseksi kilpailueduksi palvelujen tuotannossa. VSP:n palvelukeskukset sijaitsevat alueilla, joissa työvoimaa on paremmin saatavilla ja vaihtuvuus on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tämä antaa hyvät lähtökohdat palvelutuotannon pitkäjänteiseen kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Palvelujen tuotannossa korostuu laatu ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa, mikä mahdollistaa paitsi kustannustehokkuuden myös asiakkaiden toivoman joustavuuden. VSP investoi jatkuvasti sekä palvelujen tuottamista tukeviin teknologiaratkaisuihin että osaamiseen kehittämiseen. Henkilöstön kouluttamisessa yhtiö hyödyntää yhteistyötä mm. Microsoftin kumppanikoulutusorganisaatioiden sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novidan kanssa.

Kumppanuus on kasvava trendi

Yritykset hakevat tänä päivänä selkeästi useammin pitkäaikaista kokonaiskumppania yksittäisten palvelujen kilpailuttamisen sijaan. Toinen selkeä trendi on tuki- ja palvelutoimintojen ulkoistaminen, jolla haetaan paitsi kustannustehokkuutta, myös resurssien joustavuutta ja osaamisen varmistamista. Vakavarainen talous, laajat resurssit ja yli 120 vuoden kokemus toimialalta antavat VSP:lle erinomaiset mahdollisuudet vastata näihin tarpeisiin.