Den goda atmosfären i hela arbetsgemenskapen är alldeles påtaglig.

Hört av de anställda

Vi mäter regelbundet arbetstillfredsställelsen bland annat med hjälp av olika slags enkäter. I enkäten ”En smidig vardag” berättade våra anställda vilka saker som ger dem mest glädje i deras arbete. Läs utdrag ur svaren!

Inspirerande arbetskamrater skapar glädje i vardagen 

” I VSP är atmosfären fantastisk och man har en känsla av att VSP genuint bryr sig om sina anställda.”

”Trevliga arbetskamrater piggar upp dagen. Att klara av utmanande situationer ger erfarenheter av att lyckas.”

”Bra Team Coacher samt den absolut bästa chefen, som jag har hört att också har den absolut bästa chefen. En kedjereaktion.”

Det känns betydelsefullt att hjälpa trevliga kunder

”Soliga och vänliga kunder.”

”När kundföretagen beaktar våra utvecklingsidéer och utvecklar sina egna processer.”

”Möjlighet att koncentrera mig på det som jag gillar mest.”

”Arbetets kvalitet som helhet ger glädje. Man får under dagens lopp hjälpa såväl kunder som arbetskamrater. Det är också viktigt att man själv alltid får hjälp när man behöver det. Blandningen mellan självständigt arbete och att jobba tillsammans är också en bra grej. Likaså är det att man får vara sig själv på jobbet är ett stort plus.”

Små vardagliga gester visar att man bryr sig

”En positiv atmosfär. Att man lyckas och blir belönad för det.”

”Ett bra arbetsgäng, dagsstarterna och frukt som arbetsgivaren bjuder på fredagarna.”

”Arbetskamraterna är här det allra bästa, alltså helt toppen. Som en vän av gott kaffe sätter jag också värde på bönkaffeautomaterna och att kaffet är gratis."

Se på våra lediga arbetsplatser, lämna en öppen ansökan eller beställ en jobbvakt!