Anmäl ditt intresse och kom till vårt gäng!

Se på våra lediga arbetsplatser, lämna en öppen ansökan eller beställ en jobbvakt!

VSP sysselsätter 450 verkliga proffs på många olika orter i västra Finland. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter för olika slags experter inom tre olika affärsområden och i administrationen. I det solida och tillväxtorienterade bolaget står det också fina karriärer till buds!

Vi erbjuder redan med hjälp av 400 kundrådgivare utlokaliserad, flerkanalig kundservice för många kända och inom sin egen bransch ledande varumärken i Björneborg, Borgå, Åbo och Nystad.

Vårt ICT-affärsområde sysselsätter 30 verkliga IT-proffs i Björneborg, Raumo, Åbo och Nystad. Inom affärsområdet arbetar bland annat systemexperter, system support- och help desk-proffs samt IT-chefer.

I Nystadsregionen och i Satakunta betjänar vi förutom företag och företagare tusentals konsumentkunder, för vilka vi erbjuder effektiva internetförbindelser samt mångsidiga TV- och underhållningstjänster.

Inspirerande arbetskamrater skapar glädje i vardagen! Nea Pukari, kundrådgivare

Hos oss är det trevligt att gå till jobbet – varje dag

Kärnan i VSP:s företagskultur är omtanke, och vårt människonära arbetsklimat får i alla mätningar exceptionellt höga betyg. Hos oss är var och en redo att hjälpa sin arbetskamrat, och vi bemöter var och en av våra anställda jämlikt och sätter värde på hen som individ. Omtanken kommer starkt till synes också för våra kunder, vi gör varje dag vårt bästa för att kvaliteten på våra tjänster ska överskrida våra kunders förväntningar. Vårt företags starka tillväxt utvisar att vi har lyckats väl i våra ambitioner.   

Arbetsglädje är speciellt viktig för oss! Förutom ett inspirerande arbetsklimat satsar vi som arbetsgivare på sådant som garanterar en trygg och trivsam arbetsmiljö för vår personal. Vi ser till att vi har god arbetsergonomi, vi erbjuder en omfattande företagshälsovård, vi stödjer personalens motion och vi ordnar årligen olika slags kampanjer och evenemang med anknytning till välbefinnande och rekreation.   

Vi tror att kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen är en av nyckelfaktorerna med tanke på arbetshälsan – och även företagets framgång. Av denna orsak erbjuder vi regelbundet vår personal olika slags utbildningar. I vår omfattande organisation har arbetstagarna också utomordentliga möjligheter att bygga en karriär.   

En stor del av oss jobbar på distans, men inte heller det har hindrat oss att hålla en god gemenskap!

Omtanken syns i vår vardag. Personalutvecklingschef Liisa Saviluoto


Pålitlig och människonära partner

VSP:s mission är att göra sina kunders vardag smidig och hjälpa dem att lyckas i deras egen affärsverksamhet. Detta viktiga arbete utförs hos i dag redan av 450 experter.

Vi har våra rötter som ett traditionsrikt telefonbolag, men i dag också mycket mer: Vi är en av de ledande producenterna av utkontrakterad kundservice i Finland. Vår målsättning är att ytterligare stärka vår ställning även som en framträdande IT-partner för företagen i västra Finland. I Nystadstrakten och Satakunta har vi nöjet att förutom företag betjäna tusentals konsumentkunder, för vilka vi erbjuder effektiva internetförbindelser och omfattande TV- och underhållningstjänster.

Läs det hela

Vi arbetar med en bra rytm – tillsammans! Verkställande direktör Matti Nurmi

Våra e-postadresser är i formatet förnamn.efternamn (at) vsp.fi

Inka Fried Rekryteringskoordinator

Kolla in vår vardag på Instagram

@meidanVSP