Pålitlig och människonära partner

VSP:s mission är att göra sina kunders vardag smidig och hjälpa dem att lyckas i deras egen affärsverksamhet. Detta viktiga arbete utförs hos i dag redan av 450 experter.

Vi har våra rötter som ett traditionsrikt telefonbolag, men i dag också mycket mer: Vi är en av de ledande producenterna av utkontrakterad kundservice i Finland. Vår målsättning är att ytterligare stärka vår ställning även som en framträdande IT-partner för företagen i västra Finland. I Nystadstrakten och Satakunta har vi nöjet att förutom företag betjäna tusentals konsumentkunder, för vilka vi erbjuder effektiva internetförbindelser och omfattande TV- och underhållningstjänster.

Kundens röst har alltid varit den viktigaste kvalitetsmätaren för oss. Vi är stolta över att ett flertal inhemska varumärken som är ledande i sin bransch är kunder i våra företagstjänster. Vi vill också vara en proaktiv utvecklingspartner för våra kunder och för arbetstagarna en lockande arbetsgivare, som erbjuder goda möjligheter till avancemang.

VSP:s utveckling till riksomfattande ICT-bolag inleddes i slutet av 90-talet, när bolaget köpte och grundade dotterbolag som stödjer en ny affärsstrategi för att betjäna företagen mera övergripande och geografiskt mera omfattande. På 2000-talet kompletterades telekommunikations- och IT-tjänsterna med contact center-tjänster, som erbjöds på riksnivå. Vi är ett utvecklingsinriktat framåtblickande bolag, vars hela verksamhet är ISO 9001-kvalitetscertifierad.

Det är lätt för nya arbetstagare att komma till vår naturliga och avslappnade arbetsgemenskap. Som ett solitt bolag har vi utomordentliga möjligheter att investera i progressiv teknologi, utveckling av kompetensen och effektivering av våra tjänsteprocesser.

Vi har under de senaste åren investerat miljoner euro bland annat i system som stödjer en effektiv produktion av tjänster och i anskaffningar av teknologi. Vår kompetens och våra progressiva teknologilösningar medför mätbart tilläggsvärde för att öka och utveckla våra kunders affärsverksamhet. Av den nuvarande omsättningen uppstår hela 90 procent av försäljningen av tjänster till företag, och långvariga kundrelationer är en hederssak för oss. Personalen och kundrelationerna är våra viktigaste resurser, som vi vill ta väl vara på!

Matti Nurmi
Verkställande direktör

Gå tillbaka till förstasidan