Tietosuoja ja sopimusehdot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018 ja toiminnan on oltava asetuksen mukaista kaikissa yrityksissä, joissa käsitellään henkilötietoja. Vakka-Suomen Puhelin on varmistanut säännöllisellä koulutuksella, että sen koko henkilöstö tuntee tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja käsittelee henkilötietoja niiden mukaisesti ja että yhtiön palvelutuotannossa käytettävät tieto- ym. järjestelmät vastaavat tietoturvatasoltaan asetuksen vaatimuksia. Yhtiöön on nimetty tietosuojavastaava ja käytössä olevat rekisteriselosteet sekä sopimusehdot täyttävät asetuksen vaatimukset.


PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 

Olemme päivittäneet palveluidemme yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille. Päivitys koskee ehtojen kohtaa 4.2. Päivitetyt sopimusehdot astuivat voimaan 1.5.2024 ja niitä sovelletaan myös ennen päivitystä tehdyissä sopimuksissa. 

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.5.2024 alkaen

We have updated the general terms and conditions of our services for companies and communities. The update applies to section 4.2 of the terms. The updated contract terms entered into force on May 1, 2024, and they also apply to contracts made before the update.

Vakka-Suomen Puhelin Ltd.´s General Terms and Conditions for companies and communities valid from May 1, 2024


PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.2.2021 alkaen

Kaapeli-TV-verkon yleiset sopimusehdot


PALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n viestintäpalvelujen erityisehdot yrityksille ja yhteisöille 1.3.2021 alkaen

Internet-palveluiden erityisehdot

Tekstipuhelupalvelujen käyttöehdot/loppukäyttäjän lisenssisopimus


REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ TAI KORJAAMISVAATIMUS

Rekistereissämme olevia henkilötietoja koskevat tarkastuspyynnöt sekä tietojen korjaamis- ja poistamis-vaatimukset tulee tehdä  kirjallisesti allekirjoitetulla lomakkeella, joka toimitetaan meille postitse tai henkilökohtaisesti. Pyynnössä tulee olla maininta, mitä rekisteriä pyyntö koskee.

Alta löydät linkit sähköisesti täytettäville ja tulostettaville lomakkeille.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Pyynnön tehneen henkilön on todennettava henkilöllisyytensä ennen kuin tiedot voidaan luovuttaa tai poistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilön on noudettava tiedot henkilökohtaisesti asiakaspalvelustamme kuvallista henkilöllisyystodistusta vastaan ja vastaavasti tultava tunnistautumaan asiakaspalveluumme ennen kuin tiedot voidaan poistaa.

Lomakkeen toimitus postitse:
Vakka-Suomen Puhelin Oy / Tietosuojavastaava / Pohjoistullikatu 11, 23500 UUSIKAUPUNKI

Lomakkeen toimitus, tietojen noutaminen ja tunnistautuminen yhtiön päätoimipaikassa (ma-pe klo 8-16):
Vakka-Suomen Puhelin Oy, Pohjoistullikatu 11, 23500 UUSIKAUPUNKI

Vakka-Suomen Puhelin Oy:llä on oikeus kieltäytyä tietojen luovutuksesta tai periä maksu, mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.


TIETOSUOJASELOSTEET

Tietosuojaselosteissa kuvataan, mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja Vakka-Suomen Puhelin Oy:ssä käytetään.

Tietosuojaseloste asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste HR

Tietosuojaseloste osakerekisteri

Tietosuojaselote kameravalvonta


TIETOTURVA- TAI TIETOSUOJALOUKKAUKSESTA ILMOITTAMINEN

Ilmoita tietoturva- tai tietosuojaloukkauksesta Vakka-Suomen Puhelin Oy:n palvelussa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(at)vsp.fi

Digipalvelusäädöksen (EU) 2022/2065 11 artiklan mukainen yhteyspiste: viranomaisasiointi(at)vsp.fi. Viestintään käytettävät kielet: suomi, ruotsi ja englanti.
Kontaktpunkten enligt 11 artikeln i förordningen om digitala tjänster (EU) 2022/2065: viranomaisasiointi(at)vsp.fi. Språken för kommunikationen: finska, svenska och engelska.
Point of contact in accordance with Digital Services Act (EU) 2022/2065 article 11: viranomaisasiointi(at)vsp.fi. Languages that can be used in communication: Finnish, Swedish and English.

Digipalvelusäädöksen (EU) 2022/2065 12 artiklan mukainen yhteyspiste, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi ottaa meihin yhteyttä: kayttajat(at)vsp.fi
Kontaktpunkten enligt 12 artikeln i förordningen om digitala tjänster (EU) 2022/2065, genom vilken mottagaren av tjänsten kan kontakta oss: kayttajat(at)vsp.fi
Point of contact in accordance with Digital Services Act (EU) 2022/2065 with which the recipient of the service can communicate with us: kayttajat(at)vsp.fi

Palaa eteissivulle