Laatu

Vakka-Suomen Puhelimen koko liiketoiminta on laatusertifioitu. Yhtiölle on myönnetty ensimmäinen laatusertifikaatti jo vuonna 2004. Sertifiointikumppanina on alusta saakka toiminut Kiwa Inspecta, joka on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys.

​VSP:n laatupolitiikkana on varmistaa, että yhtiö kykenee tunnistamaan asiakkaidensa tarpeet ja tuottamaan mitattua lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä toimintatapojen uudistaminen jatkuvan parantamisen hengessä varmistetaan oikein kohdennetulla, suunnitelmallisella koulutuksella sekä säännöllisellä toimintatapojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnilla.

VSP:n laatutavoitteita ovat

 • asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
 • lisäarvon tuottaminen
 • oikeat ja korkealaatuiset palvelut
 • sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö
 • paikallisuus, tuloksellisuus, omaehtoinen valtakunnallinen toiminta

Vuodesta 2018 alkaen yhtiö soveltaa laatujärjestelmässään  ISO9001:2015 -standardia.

Mikä on laatujärjestelmä?

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Laatustandardiin perustuva järjestelmä toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä.

Laadunhallinnan yleiset periaatteet

 • asiakaslähtöisyys
 • johtajuus
 • ihmisten sitoutuminen
 • prosessimainen lähestymistapa
 • parantaminen
 • tosiasioihin perustuva päätöksenteko
 • suhteiden hallinta