Laatu

Vakka-Suomen Puhelimelle on myönnetty ensimmäinen laatusertifikaatti jo vuonna 2004. Sertifiointikumppanina on alusta saakka toiminut Kiwa Inspecta, joka on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys.

​VSP:n laatupolitiikka

Kykenemme tunnistamaan asiakkaidemme tarpeet ja tuotamme mitattua lisäarvoa asiakkaidemme liiketoimintaan.

Varmistamme henkilöstön ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen sekä toimintatapojemme uudistamisen jatkuvan parantamisen hengessä oikein kohdennetulla, suunnitelmallisella koulutuksella sekä säännöllisellä toimintatapojemme tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnilla.

Olemme sitoutuneet toimintaan sovellettavan laatustandardin (ISO 9001:2015) vaatimusten täyttämiseen. Standardin soveltamisala on yhtiön koko liiketoiminta ilman rajauksia.

VSP:n laatutavoitteet

 • asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
 • lisäarvon tuottaminen
 • oikeat ja korkealaatuiset palvelut
 • sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö
 • paikallisuus, tuloksellisuus, omaehtoinen valtakunnallinen toiminta

Mikä on laatujärjestelmä?

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Laatustandardiin perustuva laatujärjestelmä toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä.

Laadunhallinnan yleiset periaatteet

 • asiakaslähtöisyys
 • johtajuus
 • ihmisten sitoutuminen
 • prosessimainen lähestymistapa
 • parantaminen
 • tosiasioihin perustuva päätöksenteko
 • suhteiden hallinta