Tietosuoja ja sopimusehdot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018 ja toiminnan on oltava asetuksen mukaista kaikissa yrityksissä, joissa käsitellään henkilötietoja.

Vakka-Suomen Puhelin (VSP) on valmistautunut asetuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin huolella. Yhtiö on varmistanut mittavalla koulutushankkeella, että sen koko henkilöstö tuntee tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja käsittelee henkilötietoja niiden mukaisesti ja että yhtiön palvelutuotannossa käytettävät tieto- ym. järjestelmät vastaavat tietoturvatasoltaan asetuksen vaatimuksia. Yhtiöön on nimetty tietosuojavastaava ja käytössä olevat rekisteriselosteet sekä sopimusehdot päivitetään asetuksen mukaisiksi.

Tiedote yritysasiakkaille


Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 

Vakka-Suomen Puhelin Oy´s General Terms and Conditions for companies ja entities


Palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot kuluttajille

Määräaikaisten sopimusten ehdot löydät täältä


Palveluiden erityisehdot

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n viestintäpalvelujen erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Internet-palveluiden erityisehdot


Rekisteritietojen tarkastuspyyntö tai korjaamisvaatimus

Rekistereissämme olevia henkilötietoja koskevat tarkastuspyynnöt sekä tietojen korjaamis- ja poistamisvaatimukset tulee tehdä  kirjallisesti allekirjoitetulla lomakkeella, joka toimitetaan meille postitse tai henkilökohtaisesti. Pyynnössä tulee olla maininta, mitä rekisteriä pyyntö koskee.

Alta löydät linkit sähköisesti täytettäville ja tulostettaville lomakkeille.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Pyynnön tehneen henkilön on todennettava henkilöllisyytensä ennen kuin tiedot voidaan luovuttaa tai poistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilön on noudettava tiedot henkilökohtaisesti asiakaspalvelustamme kuvallista henkilöllisyystodistusta vastaan ja vastaavasti tultava tunnistautumaan asiakaspalveluumme ennen kuin tiedot voidaan poistaa.

Lomakkeen toimitus postitse:
Vakka-Suomen Puhelin Oy / Tietosuojavastaava / Pohjoistullikatu 11, 23500 UUSIKAUPUNKI

Lomakkeen toimitus, tietojen noutaminen ja tunnistautuminen yhtiön päätoimipaikassa (ma-pe klo 8-16):
Vakka-Suomen Puhelin Oy, Pohjoistullikatu 11, 23500 UUSIKAUPUNKI

Vakka-Suomen Puhelin Oy:llä on oikeus kieltäytyä tietojen luovutuksesta tai periä maksu, mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia.


Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa kuvataan, mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja Vakka-Suomen Puhelin Oy:ssä käytetään.

Tietosuojaseloste asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste HR

Tietosuojaseloste osakerekisteri


Tietoturva- tai tietosuojaloukkauksesta ilmoittaminen

Ilmoita tietoturva- tai tietosuojaloukkauksesta Vakka-Suomen Puhelin Oy:n palvelussa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(at)vsp.fi